صفحه ورود به پنل کاربری

اطلاعات خود را وارد کنید و سپس کلید ورود را کلیک کنید

  • برای ورود به پنل کاربری:
    شماره موبایل یا ایمیلی که هنگام خرید وارد کرده اید.
    رمز عبور: رمزی که هنگام ساخت اکانت وارد کردید.
  • برای مشاهده نام کاربری و رمز عبور جهت اتصال :
    وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت کل سرویس ها(باکس آبی رنگ)، مشخصات سرویس های خود را مشاهده نمایید.
  • جهت دریافت راهنمای اتصال وارد پنل کاربری شوید و از ستون سمت راست وارد بخش اموزش بشوید.